Mobilutveckling

Vi har ett brett kunskapsspektra, framförallt inom iOS men även mobila webblösningar. Anställda hos Framert AB har varit inblandade i projekt som CrossFit-appen WODEdge, ordspelet Wickpick, veterinärsappen SVA, Klarspråkskollen och flera andra appar.

Några exempel på tekniker som vi jobbat med på mobilutveckling är Corona SDK, Cocoa, mAppBridge. För mer information om vad du ska tänka på vid beställning av en app, så rekommenderar vi Appaneros ”Vad ska man tänka på om man har en app-idé?

Appar

WODEdge

WODEdge CrossFit App. Producerad av App Shack AB och Framert AB.

Wickpick

Wickpick. Producerad av Appanero AB.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Producerad av Appanero AB.

klarsprakskollen

Klarspråkskollen. Producerad av Appanero AB.