Stipendier

Stipendieappen hjälper dig som söker efter stipendier att hitta stipendier som passar dig. Framert AB utvecklade på konsultbasis ett backendsystem där redaktörer kan hålla stipendiekatalogen uppdaterad.

Vår roll

Systemet exponerar ett REST-baserat API som används av appar byggda för Android och iOS.

Tekniker som använts är: PHP, MySQL, Bootstrap, HTML och CSS.

Stipendieappen är producerad av Appanero AB. Framert AB har agerat underkonsult.