Beskrivning

Rebif är en medicin för att behandla MS-patienter. Medicinen Rebif produceras av Merck Serono.

Vår roll

WordPress-utveckling där vi gjorde en skräddarsydd lösning för att hantera omröstningar.

Rebif är producerad av Populate AB. Framert AB har agerat underkonsult. Webbplatsen lanserades aldrig live.