Beskrivning

InPress hjälper dig med marknadsföring genom tidningsbilagor och artikelannonser i de ledande nordiska tidningshusen.

Vår roll

Backend samt frontend-uppdateringar .

Tekniker som använts är: PHP, MySQL, WordPress, HTML och CSS.

InPress är producerad av Populate AB. Framert AB har agerat underkonsult.

Besök InPress Finland